Nieuwe arbeidsovereenkomst na bedrijfsovername en al getekende ontbindingsovereenkomsten?

Een kappersbedrijf (vof), waarvan beide vennoten inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, heeft al 2 jaar geleden met zijn 3 medewerkers ontbindingsovereenkomsten met wederzijds goedvinden afgesloten.

De reden: vanwege de leeftijd van de vennoten ziet men zich genoodzaakt de exploitatie van de kapsalon zonder personeel voort te zetten. De arbeidsovereenkomsten eindigen op 14 augustus 2017.

Nu is de afgelopen maanden (dus zeer ruim ná het afsluiten van de ontbindingsovereenkomsten) duidelijk geworden dat één van de drie medewerkers de kapsalon wil overnemen. Zij wil de andere twee medewerkers in dienst nemen. De vraag is nu: kan zij met die twee medewerkers een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst afsluiten voor bepaalde tijd, die van rechtswege eindigt na de overeengekomen periode?

Antwoord

6 juni 2017

Ervan uitgaande dat de betreffende nieuwe arbeidsovereenkomsten worden aangegaan binnen een periode van 6 maanden na het eindigen van de huidige arbeidsovereenkomsten, luidt het antwoord op uw vraag: nee. De betreffende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen in dat geval niet van rechtswege.

Uit de wet vloeit voort dat wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd, en die overeenkomst wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomt voor bepaalde tijd, deze laatste overeenkomst alleen van rechtswege eindigt als de eerdere overeenkomst door de rechter is ontbonden dan wel door de werkgever rechtsgeldig is opgezegd. Deze regel geldt ook in het geval van overgang van onderneming/opvolgend werkgeverschap, hetgeen zich naar ik begrijp en aanneem in dit geval zal voordoen. In dat geval is van een ontbinding of opzegging door de werkgever dus geen sprake. Als er een periode van ruim 6 maanden tussen de overeenkomsten zit, gaat het goed.

NB. Heel praktisch geredeneerd zou men het kunnen proberen om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te bieden en dan af te wachten of de betreffende werknemers na afloop ervan 'gaan piepen'. Echter, dat is wellicht een te groot risico (mede gelet op de opbouw van de transitievergoeding ed.).

------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Dick van Deventer - Valegis Advocaten

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • WWZ deel 4: Ontslag
    • Videocollege 9 minuten

    In deze korte e-learningcursus staat het ontslag centraal. Om de positie van flexwerkers te versterken, heeft de WWZ een aantal zaken op het gebied van ontslag veranderd. Na het volgen...

  • Dossieropbouw bij disfunctioneren
    • Videocollege 10 minuten

    Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan...

Heeft u een vraag over Ontslag met wederzijds goedvinden?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar