Moeten per 1 juli 2017 alle werkgevers (weer) een contract met een arbodienst afsluiten? Of is dit afhankelijk van de bedrijfsgrootte?

Een vraag met betrekking tot de verplichting contract met arbodienst:

Op dit moment hoeft een kleine werkgever geen contract met een arbodienst te hebben (alleen toegang tot een bedrijfsarts). Moeten per 1 juli 2017 alle werkgevers (weer) een contract met een arbodienst afsluiten? Of is dit afhankelijk van de bedrijfsgrootte?

Antwoord

6 maart 2017

De vraag die u stelt heeft te maken met de zogenoemde maatwerk- en vangnet regeling. Tot 2005 was er een verplichting voor alle bedrijven om gebruik te maken van de arbodienst, na 2005 is de wetgeving aangepast op de maatwerkregeling en de vangnetregeling:

Maatwerkregeling (artikel 14 arbowet): verplicht om een contract te hebben met de bedrijfsarts voor verzuimbegeleiding, aanstellingskeuringen, arbeidsgezonheidskundig onderzoek en het toetsen van de RIE. De overige taken mag de werkgever zelf regelen en afstemmen met andere (in en/of externe) deskundigen zoals de hoger veiligheidskundige (HVK), arbeidshygiénist (AH) en arbeid en gezondheidsdeskundige (A&O).

Vangnetregeling (artikel 14a): is het vangnet, als een bedrijf het bovenstaande niet naleeft, valt het bedrijf terug in het "netje" en kan het gebruik maken van de bestaande arbodiensten.

Bij de wijzigingen van de nieuwe arbowet is er weinig veranderd aan de tweedeling van maatwerk en vangnetregeling, maar krijgt de bedrijfsarts meer bevoegdheden, zoals onder andere:

  • bedrijfsarts krijgt krijgt de gelegenheid iedere werkplek te bezoeken
  • medewerkers krijgen nog meer toegang tot bedrijfsarts
  • meer overleg en samenwerking met de preventiemedewerker, OR/PVT
  • bedrijfsarts moet beschikken over een klachtenregeling, ed. 

Bovengenoemde zaken moeten allemaal worden vastgelegd in een contract. Hierbij is de bedrijfsgroote geen criterium. Voor het aanstellen van een preventiemedewerker is het aantal medewerkers wel een criterium: boven 25 medewerkers moet een werkgever een preventiemedwerker aanstellen. Door de vernieuwde arbowet moet hiervoor ook instemming gegeven worden door de OR/PVT (keuze voor de persoon en positionering in de organisatie).

-----------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Iels den Dekker - Werkoptimaal

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbodienst?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar