Onder welk budget valt een training voor ambtelijk secretaris?

Een OR-lid gaat een training volgen voor ambtelijk secretaris. Nu is er binnen de organisatie een kleine discussie over de vraag van welk budget dit betaald moet worden. Volgens de bestuurder valt het onder het budget van de OR, maar de OR zegt dat de ambtelijk secretaris direct onder de bestuurder valt, dus dat het eigenlijk via dat budget moet verlopen. Wie heeft gelijk?

Antwoord

26 juli 2016

Als door de bestuurder met de OR een budget conform artikel 22, 3e lid, is afgesproken, is dat budget niet bedoeld voor het betalen van de scholing voor de ambtelijk secretaris. Een dergelijk budget is bedoeld voor de kosten van externe deskundigen, de scholing en vorming van de OR zelf en de overige kosten zoals abonnementen.

In de WOR is geen enkele aanwijzing te vinden dat de scholing van de ambtelijk secretaris binnen het budget van de OR zou moeten vallen. Deze kosten zouden gewoon onder het scholingsbudget van de organisatie moeten vallen, vergelijkbaar met elke andere studie die een medewerker gaat volgen om toegerust te zijn voor een taak/functie of rol. Daarvoor zouden dan ook dezelfde voorwaarden moeten gelden voor de vergoeding van studiekosten, -tijd en reiskosten. Deskundige ondersteuning van de OR door een goed opgeleide ambtelijk secretaris is óók in het belang van de bestuurder.