Onder welke cao vallen we na sectorindeling Belastingdienst?

Als de Belastingdienst ons uitzendbureau heeft ingedeeld bij de sector jeugdzorg. Welke cao moeten we dan volgen met betrekking tot salaris en arbeidsregels? Cao Jeugdzorg of cao ABU?

Antwoord

5 december 2016

De sectorindeling is afhankelijk van de beroeps- of bedrijfstak waarin de onderneming actief is. De indeling van de onderneming in een sector wordt gedaan door de Belastingdienst. De sector waarbij de onderneming wordt ingedeeld is dus een bepalende factor voor de regels (cao, pensioenfonds, etc.) die op een bedrijf van toepassing zijn.

Bij de start van een onderneming wordt bij de ‘opgaaf startende onderneming’ door de onderneming informatie gegeven over de bedrijfsactiviteiten die worden verricht en/of zullen worden verricht. Op grond hiervan beoordeelt de Belastingdienst bij welke sector de werkgever wordt aangesloten. De hoofdregel is dat de onderneming wordt ingedeeld bij die sector waaraan het hoogste deel van de loonsom is toe te rekenen.

Het is natuurlijk mogelijk dat het soort bedrijfsactiviteiten of de verhouding tussen verschillende soorten bedrijfsactiviteiten op een later tijdstip op enigerlei wijze verandert.

Een oordeel over de sectorindeling wordt niet met terugwerkende kracht genomen. Als een indelingsbeslissing genomen wordt waarbij een werkgever naar een andere sector overgaat, vindt deze overgang in de regel plaats per 1 januari of 1 juli van het jaar en zal dit op het eerst mogelijke van deze tijdstippen plaatsvinden ná verzenden van de indelingsbeslissing aan de werkgever.

Wijziging van de sectoraansluiting is wel met terugwerkende kracht mogelijk als achteraf komt vast te staan dat herindeling had moeten plaatsvinden, terwijl de werkgever heeft nagelaten een daartoe strekkend verzoek in te dienen, dan wel dat na een verzoek hiertoe door de werkgever de Belastingdienst heeft nagelaten een indelingsonderzoek in te stellen.

Een veel voorkomende situatie is dat de werkgever bij aanvang van de onderneming aangeeft waaruit de werkzaamheden zullen bestaan en de Belastingdienst op grond hiervan – al dan niet gevolgd door een nader onderzoek – een beslissing neemt met betrekking tot de  sectoraansluiting, maar dat op enig moment in de toekomst de bedrijfsactiviteiten wijzigen, uitbreiden met andere werkzaamheden of juist worden beperkt. Op grond van structureel gewijzigde omstandigheden kan dan de situatie ontstaan dat de bedrijfsactiviteiten niet meer (volledig) overeenkomen met de sectoraansluiting van de werkgever. Op de werkgever rust de verantwoordelijkheid om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de Belastingdienst. Het is aan te raden om contact op te nemen over de ABU.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Uitzendkrachten?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar