Moet ex-compagnon de jaarrekening van 2016 nog onderteken toen hij nog directeur was?

Tot en met 2016 voerde ik samen met mijn compagnon de directie over onze gezamenlijke bv. Tot en met 2016 had ik 30% van de aandelen, mijn compagnon 70%. Per 1 januari 2017 is er een aandelenoverdracht geweest en bezit ik 100% van de aandelen. Mijn compagnon is vanaf 1 januari 2017 ook geen directeur meer.

De jaarrekening 2016 is onlangs in 2017 opgemaakt. Mijn vragen zijn nu de volgende:

   Dient mijn voormalig compagnon de jaarrekening 2016 (mede) te ondertekenen, of kan ik volstaan met alleen mijn handtekening? Mijn voormalig compagnon is immers in 2017 geen directeur meer, maar was dit in 2016 nog wel.
   Kan ik de jaarrekening 2016 nu alleen vaststellen op de Algemene Vergadering? Mijn compagnon is in 2017 immers geen aandeelhouder meer, maar was dit in 2016 nog wel.

Antwoord

29 mei 2017

In ga ervan uit dat de omvang van de vennootschap behoort tot de categorie klein en dat de vennootschap hierdoor niet controleplichtig is.

De vaststelling van de jaarrekening alsmede de ondertekening daarvan wordt bepaald door hetgeen in de statuten is bepaald. De meest gangbare regeling is dat de jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV) en dat – indien de jaarrekening ondertekent dient te worden – dit gebeurt door de voorzitter van de AV en waarbij de directeur wordt aangesteld als voorzitter. Op grond van deze algemene regeling hoeft uw voormalige compagnon de jaarrekening niet mede te ondertekenen en kunt u als voorzitter van de AV de jaarrekening vaststellen.

----------------

Deze vraag is beantwoord door:

Ad Bonis - Bonis Accountancy

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Het jaarrekeningregime bepalen
  • Videocollege 6 minuten

  Elke onderneming moet een jaarverslag en jaarrekening opstellen. Welke eisen hieraan worden gesteld, wordt bepaald door het jaarrekeningregime dat u moet volgen. Welk regime van toepassing...

Heeft u een vraag over Jaarverslag en jaarrekening?

Jan Timmers

Adviseur financiële administratie en fiscale zaken

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar