Wat zijn de mogelijkheden om een AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan?

Bij ons is een discussie ontstaan inzake de mogelijkheid om een AOW-gerechtigde werknemer te kunnen/mogen ontslaan. Kunt u mij informeren over de mogelijkheid en de consequenties hiervan? Het gaat dan om werknemers met zowel een tijdelijke arbeidsovereenkomst, als werknemers met een onbepaalde tijd overeenkomst. De overeenkomsten zijn aangegaan na de AOW-gerechtigde leeftijd. Is het nog van belang of het dienstverband beëindigd wordt i.v.m. bedrijfseconomische redenen?

Wij willen graag weten of wij eenzijdig, zonder consequenties, het dienstverband met deze AOW-gerechtigde werknemers kunnen beëindigen.

Antwoord

13 juni 2017

Een pensioenontslag (een werknemer zonder reden en zonder toestemming van het UWV eenzijdig kunnen ontslaan) is enkel mogelijk indien de werknemer voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (hier: AOW) in dienst is getreden.

In dit geval zijn de werknemers pas na die leeftijd in dienst genomen. In dat geval geldt het 'gewone' ontslagrecht. Er moet een redelijke grond zijn voor ontslag (bijvoorbeeld bedrijfseconomische noodzaak) en er moet eerst toestemming van UWV tot opzegging worden gekregen. UWV zal de noodzaak tot ontslag dus eerst toetsen. Bij andere ontslaggronden (zoals verwijtbaar handelen zijdens de werknemer) zal de rechter gevraagd moeten worden om de overeenkomst te ontbinden.

Overigens kan een tijdelijk contract enkel tussentijds worden opzegd na toestemming van UWV indien er een tussentijds opzegbeding in staat vermeld.

Indien UWV toestemming geeft tot opzegging en/of de rechter overgaat tot ontbinding, dan bestaat er na de AOW-gerechtigde leeftijd geen recht op een transitievergoeding.

Uiteraard is het mogelijk om in overleg een regeling met de werknemers te treffen.

---------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Laura Zuydgeest - GMW Advocaten

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • WWZ deel 6: de Werkloosheidswet (WW)
  • Videocollege 9 minuten

  In deze korte cursus wordt er uitgelegd wat er is veranderd na het ontslag nu de WWZ actief is. Er zijn namelijk een aantal zaken die binnen de Werkeloosheidswet, ook wel bekend als...

 • WWZ deel 4: Ontslag
  • Videocollege 9 minuten

  In deze korte e-learningcursus staat het ontslag centraal. Om de positie van flexwerkers te versterken, heeft de WWZ een aantal zaken op het gebied van ontslag veranderd. Na het volgen...

 • WWZ deel 5: Transitievergoeding
  • Videocollege 10 minuten

  In deze korte cursus wordt er dieper ingegaan op de transitievergoeding. Nu de WWZ is ingegaan, zijn er een aantal zaken rond het ontslag en de ontslagvergoeding veranderd. Deze cursus...

Heeft u een vraag over Ontslag?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar