Moet de bestuurder een instemmingsaanvraag indienen als het persoonlijke beschermmiddelenbeleid wil aanpassen?

Onze bestuurder heeft eenzijdig het persoonlijke beschermingsmiddelenbeleid (PBM) aangepast, in opdracht van ons moederbedrijf. Wat dit concreet inhoudt, is dat nu te allen tijde handschoenen gedragen dienen te worden binnen het bedrijf. Uitzonderingen zullen nog uitgeschreven gaan worden, waarin zal worden opgenomen waar wel en waar geen persoonlijke beschermmiddelen nodig zijn.

Reden voor deze verandering in het PBM-beleid is het aantal ongevallen, waarbij verwondingen aan de handen zijn ontstaan bij andere locaties binnen het concern. En dat binnen een kort tijdsbestek.

Nu is onze vraag als OR: kan dit zomaar? Naar ons weten dient er een instemmingsaanvraag bij de OR te worden ingediend als de bestuurder het PBM-beleid wil veranderen. Klopt dit? En zo ja, wat is uw advies hoe te handelen?

Antwoord

15 mei 2017

Als OR heb je instemmingsrecht op alle regelingen rondom arbo en daar hoort dit ook bij.

Mijn advies heeft twee opties:

  1. Geef bij de bestuurder aan dat hij jullie vergeten is instemming te vragen en stel voor het op de eerstvolgende agenda te agenderen. Als hij het vergeten is of niet wist, zal hij dit sportief kunnen oppakken en alsnog kunnen doen.
  2. Verklaar het besluit van de bestuurder nietig binnen één maand nadat u van het besluit heeft vernomen. Dit doet u met een brief aan de bestuurder, waarin u verlangt dat de bestuurder het besluit eerst met jullie ter instemming bespreekt. Dit is geregeld in de WOR artikel 27 lid 5. Door nietig te verklaren valt de rechtsgrond onder zijn besluit weg.

NB: Het kan verstandig zijn tijdelijk deze maatregel wel te laten bestaan om erger te voorkomen.

En tussen de regels door proef ik een beleid wat onvoldoende gericht is op preventie: de oorzaken van die toename van ongelukken aanpakken. Volgens de arbeidshygiënische strategie dient eerst gekeken te worden naar de bronaanpak en pas als laatste stap in de strategie komen PBM's aan de orde.

-------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Huub Pennock - Ergo Balans

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

DASMO-TPAST
Adviseur is nu beschikbaar