Schadevergoeding voor omzetderving wel of niet belast met BTW?

Begin 2014 was mijn straat geruime tijd volledig opengebroken vanwege de vervanging van de riolering. Dit heeft mijn horecabedrijf behoorlijk wat omzet gekost. Met een aantal mede-ondernemers in de straat willen we de gemeente aansprakelijk stellen voor deze omzetderving. Ik vroeg me nu alleen af: is zo’n vergoeding belast met BTW?

Antwoord

27 maart 2015

Echte schadevergoedingen worden niet betaald voor een verrichte levering of een verleende dienst. Deze zijn volledig ontstaan door een gebeurtenis buiten de wil van u als ondernemer. U kunt daarbij denken aan een schade-uitkering door een verzekeringsmaatschappij, of een schadeloosstelling na een procedure. Dergelijke vergoedingen zijn daarom geen vergoedingen in de zin van de Wet op de omzetbelasting, zodat u daarover geen BTW hoeft te betalen. Maar niet alle bedragen die onder de noemer schadevergoeding worden betaald, zijn vrij van BTW. Het is daarom van belang steeds goed te beoordelen of een schadevergoeding een op zichzelf staande financiële vergoeding is en of deze de betaling vormt voor een verrichte levering of dienst.
Is de schade ontstaan door een gebeurtenis waar u als ondernemer in toegestemd heeft en u krijgt voor die schade een vergoeding, dan is die wel belast met BTW. Het is dan geen zuivere schadevergoeding, omdat u als ondernemer een prestatie heeft verricht. Als partijen bijvoorbeeld een annulerings/ontbindingsvergoeding overeenkomen als één van de partijen een overeenkomst ontbindt, is deze vergoeding belast met BTW. Deze vergoeding wordt namelijk betaald voor de door de andere partij verrichte dienst. De dienst bestaat uit het vrijwillig meewerken aan de ontbinding van de eerder gesloten overeenkomst, dan wel het vrijwillig afstand doen van het wettelijk recht om nakoming van de overeenkomst te eisen. De annulerings/ontbindingsvergoeding wordt belast tegen hetzelfde BTW-tarief of dezelfde BTW-vrijstelling als van toepassing zou zijn op de oorspronkelijk overeengekomen prestatie. De grens tussen een BTW-vrije en BTW-belaste schadevergoeding is niet altijd eenduidig te trekken. Maar in uw geval betreft het een vergoeding wegens omzetderving. Het is dus een echte schadevergoeding en om die reden niet belast met BTW.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • BTW berekenen bij betalingskorting?

    Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen 14 dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

  • Moeten we BTW berekenen over de VOG?

    Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de...

  • Hoe BTW bij omzetbonus verwerken?

    In het eerste kwartaal van dit jaar wil ik één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze...

Heeft u een vraag over Aangifte BTW?

Willem van Kasteren

Belastingadviseur

WVK Belastingadvies
Adviseur is nu beschikbaar