Start de ketenbepaling opnieuw indien de werknemer een andere functie en een ander salaris krijgt?

Een werknemer van onze onderneming heeft momenteel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden t/m 30 september 2015. Voordat hij in dienst kwam, is hij reeds zes maanden als uitzendkracht werkzaam geweest bij onze onderneming, hij deed toen dezelfde werkzaamheden. Hierdoor kunnen we de arbeidsovereenkomst nog maximaal zes maanden verlengen. Wegens disfunctioneren willen wij dit niet doen. De werknemer zullen wij een andere functie aanbieden. Kan de ketenbepaling dan opnieuw starten en mogen we ook een proeftijd afspreken?

Antwoord

7 januari 2016

Uw onderneming mag nog één keer een contract van maximaal zes maanden geven. Belangrijk om te weten is dat eventuele tussenpozen meetellen. Het soort werkzaamheden en de omvang van het salaris zijn niet van invloed op de ketenregeling. Iedere schakel telt mee. Onder strikte voorwaarden is het mogelijk dat de werknemer een nieuwe proeftijd krijgt. Dit is toegestaan als het om een wezenlijk andere functie gaat, waarin vaardigheden aan bod komen die u niet in de eerdere functie hebt kunnen ‘proeven’. Het zal lastig zijn om dit aan te tonen gezien de werknemer al anderhalfjaar bij uw onderneming werkt. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • WWZ deel 3: Ketenbepaling
    • Videocollege 8 minuten

    In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de ketenbepaling. De WWZ zorgt ervoor dat werknemers eerder een vast contract krijgen. U krijgt te zien hoe de situatie was voordat de WWZ...

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

Heeft u een vraag over Ketenbepaling?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar