Studie-uren onder werktijd als kosten opnemen in studiekostenbeding?

Mag een werkgever in een studiekostenbeding een onkostenvergoeding opnemen van de studie-uren die onder werktijd worden besteed? Hoe dienen deze kosten dan te worden vastgesteld?

Antwoord

7 november 2016

Uiteraard kunt u dit overeenkomen, bijvoorbeeld:

Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst van de werknemer is de werknemer gehouden tot terugbetaling van de studiekosten die door de werkgever zijn vergoed als volgt:

(...)

- totale vergoeding die betaald is ter zake van studie gevolgd, inclusief de vergoeding voor de tijd die de werknemer in tijd van de werkgever hier aan heeft besteed, in een periode van ... maanden voorafgaand aan de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;

(...)"

Op zich is het een werkgever toegestaan met een werknemer afspraken te maken over een eventuele terugbetaling van studiekosten, die aanvankelijk door de werkgever zijn voldaan. Deze bevoegdheid is echter niet onbeperkt. Zij wordt begrensd door wettelijke bepalingen, door de eisen van goed werkgeverschap en de norm van artikel 6:248 BW. 

Los van het voorgaande is het niet heel gebruikelijk om de kosten van de studie-uren die onder werktijd worden besteed in het studiekostenbeding op te nemen, aangezien het zeer lastig zal worden om exact vast te stellen hoeveel tijd een werknemer aan studietijd onder werktijd heeft besteed.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Studiekostenbeding?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar