Telt overwerkvergoeding mee voor uitzondering in Arbeidstijdenwet?

De Arbeidstijdenwet is uitgezonderd voor medewerkers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen. Telt de uitbetaling van overwerk mee voor deze berekening? 

Antwoord

22 augustus 2016

Werknemers van 18 jaar en ouder met een jaarsalaris dat hoger ligt dan dire maal het minimumloon zijn inderdaad voor een gedeelte vrijgesteld van de normen van de Arbeidstijdenwet. Het gaat daarbij om het jaarlijks in geld vastgestelde loon ten opzichte van het minimumloon. Het begrip loon is niet als zodanig in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit gedefinieerd. In het artikel waarin bovengenoemde uitzondering is geregeld (art. 2:1:1 ATB lid 1 jo. lid 3), wordt verwezen naar de Wet minimumloon. Het is aannemelijk dat als een rechter over onderhavige vraag zou moeten oordelen, hij zal aansluiten bij het loonbegrip van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dit loonbegrip van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zondert overwerkvergoeding expliciet uit. Het bovenstaande brengt met zich mee dat het aannemelijk is dat overwerkvergoeding niet mee mag worden genomen bij de berekening of er aan de eis van drie maal het minimumloon is voldaan.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbeidstijden?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar