Valt de aanstelling van een verpleegkundige onder het instemmingsrecht?

Onlangs heeft er binnen onze organisatie een wijziging plaats gevonden op het gebied van verzuim/re-integratiebeleid. Het betreft de aanstelling van een RVK (re-integratieverpleegkundige). Valt dit onder de instemmingswet artikel 27 van de WOR?

Antwoord

26 juli 2016

Artikel 27 van de WOR introduceert een instemmingsrecht onder meer terzake een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Hierbij kunt u denken aan:

 • de inhoud en organisatie van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • de keuze van en het contract met de arbodienst;
 • de inrichting van de interne arbodienst;
 • de taken van de preventiemedewerker;
 • de organisatie van de bedrijfshulpverlening; en
 • de verplichtingen rond gevaarlijke installaties.

De toevoeging van het re-integratiebeleid beoogt te regelen dat de OR instemmingsrecht heeft met betrekking tot de inhoud en de uitvoering van het beleid en de keuze van het re-integratiebedrijf of de arbodienst. Hoewel het lijkt dat de aanstelling van een dergelijke verpleegkundige op het eerste gezicht onder de reikwijdte van dit artikel zou kunnen worden gebracht, is het van belang om stil te staan bij een aantal zaken. Is er al sprake van een verzuimbeleid en is er al een contract met een arbodienst? Zo ja, wijzigt dan met het aanstellen van die verpleegkundige de betreffende regeling of het contract? Of betreft het een nadere concretisering van de dienstverlening? Of is het aanstellen van de verpleegkundige in feite de eerste stap in het voldoen aan de verplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet en introduceert de werkgever hiermee een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden? En wat voor andere/afgebakende taken vervult die verpleegkundige dan ten opzichte van de bedrijfsarts? Als er meer duidelijkheid hierover is, kan er met meer zekerheid worden gesteld of al dan niet sprake is van een instemmingsplicht/-recht.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Instemmingsrecht van de OR
  • Videocollege 11 minuten

  Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Walter Landwier

Senior trainer en adviseur

Schateiland
Adviseur is nu beschikbaar