Valt de ontslagvergoeding van een werknemer ook onder het loonbeslag?

Door een reorganisatie moeten we een werknemer ontslaan. Hij krijgt wel een ontslagvergoeding mee. Er loopt op het moment echter nog een loonbeslag voor deze werk­nemer. Moet ik de ontslagvergoeding nu ook overmaken naar de gerechtsdeurwaarder?

Antwoord

9 april 2015

In principe heeft het loonbeslag betrekking op alle vorderingen uit de arbeidsovereenkomst die de werknemer tijdens het beslag op zijn werkgever heeft en zal krijgen. In de wet zijn een aantal posten opgenomen die niet onder het loonbeslag vallen. De bekendste is de beslagvrije voet. Dit is een minimumbedrag om in de kosten van bestaan te kunnen voorzien. Ook de premies die de werkgever moet inhouden voor sociale verzekeringen en pensioen vallen niet onder het loonbeslag. 
Ook voor achterstallig salaris – dat al betaald had moeten worden voordat er beslag werd gelegd – is een wettelijke uitzondering gemaakt. Dat kunt u dus gedurende het beslag alsnog aan de werknemer uitbetalen. Het uitgangspunt is eenvoudig: op alles wat de werknemer van de werkgever te goed heeft, ligt loonbeslag, tenzij er een wettelijke uitzondering is. In de praktijk maken rechters ook nog een uitzondering voor onkostenvergoedingen, omdat dit gaat om vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten.

Periodiek

Voor de ontslagvergoeding bestaat geen wettelijke uitzondering en dus valt de vergoeding onder het beslag. Sterker nog: omdat het geen periodieke betaling is, geldt voor deze betaling de beslagvrije voet niet. Het is echter goed mogelijk dat er in de praktijk discussie over ontstaat. Er is nog nauwelijks jurisprudentie voor, want deze kwestie is pas één keer in een rechtszaak aan de orde geweest (LJN: AG7862).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Loonbeslag?

Martin Gast

Financial Planner/Pensioenconsultant

Vido Financial Planning
Adviseur is nu beschikbaar