Valt het delen van afspraken in Outlook met collega's onder de WOR?

Valt het zichtbaar maken van mijn afspraken in Microsoft Outlook voor mijn collega's onder WOR artikel 27, lid 1, onderdeel L?

Antwoord

11 juli 2016

Als het openstellen van Outlook bedrijfsbreed wordt ingevoerd, waarbij afspraken worden gemaakt over het feit dat Outlook moet worden opengesteld aan collega's, dan zou het gezien de tekst van art. 27 lid 1 onder L onder het instemmingsrecht kunnen vallen. Dit onder meer omdat het openstellen van Outlook met zich mee brengt dat anderen dan uzelf binnen uw organisatie inzicht hebben in uw aanwezigheid, gedrag en prestaties binnen uw organisatie. Daarnaast valt dit mogelijkerwijs onder onderdeel K van art. 27 van de WOR, omdat de privacy van de medewerkers eveneens een rol speelt bij het openstellen van Outlook voor collega's.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • AVG: een introductie
    • Videocollege 14 minuten

    De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

  • AVG: het recht om vergeten te worden
    • Videocollege 7 minuten

    Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt...

Heeft u een vraag over Privacy op het werk?

Jacco van den Berg

Oprichter en trainer

Van den Berg Training & Advies
Adviseur is nu beschikbaar