Van welke arts een verklaring verkrijgen bij ziekte tijdens vakantie?

Een werknemer is ziek geworden tijdens zijn vakantie (in Nederland). Hij heeft hiervoor een verklaring gevraagd aan zijn huisarts zodat zijn verlofuren niet zouden worden afgeschreven. De huisarts geeft echter in een brief aan dat zij (de 'eigen' huisarts) dit soort verklaringen niet afgeven, maar dat hij hiervoor bij een onafhankelijke arts zou moeten zijn. Hoe gaan we hiermee om? 

Antwoord

9 november 2016

Is de betreffende werknemer momenteel met vakantie, althans is hij nu vrij? In dat geval kunt u hem telefonisch contact laten opnemen met de bedrijfsarts of vice versa. Dat is het meest praktisch en dan kan de bedrijfsarts een beeld krijgen bij de aard van de ziekmelding. Een andere optie zou zijn om gebruik te maken van een arbodienst die in het gehele land zit.

Als de werknemer gewoon thuis is, kun u overwegen om hem bij de bedrijfsarts op te roepen. Ook al staat dit niet in de protocollen; u kunt de werknemer - als daar een opmerking over wordt gemaakt - voorhouden dat de protocollen ervan uitgaan dat een dergelijke verklaring wordt afgegeven. Omdat dit nu niet het geval is, is het redelijk als u via een andere weg komen te weten of er inderdaad sprake is van ziekte.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
    • Videocollege 12 minuten

    PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

  • Wetgeving bij ziekte en re-integratie
    • Videocollege 13 minuten

    Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering...

Heeft u een vraag over Ziekteverzuim?

Gert-Jan van Bodegraven

HRM Adviseur

Visser & Visser
Adviseur is nu beschikbaar