Is bestuurder adviesplichting als het gaat om de verlenging van interimschap van bestuurder?

In september 2016 is aan de OR advies gevraagd voor de benoeming van een interimbestuurder voor 6 maanden. Nu is deze benoeming door de RvT met 2 jaar verlengd zonder de OR hierover te informeren of advies te vragen. Onze vraag is nu of de verlenging van het interimschap van een bestuurder adviesplichtig is?

Antwoord

3 april 2017

Het verlengen van een interim-periode met twee jaar is m.i. adviesplichtig conform artikel 30 van de WOR. Het betreft opnieuw een besluit voor het aanstellen van een (tijdelijke) bestuurder. Dat het dezelfde is maakt niet uit, het besluit had ook anders kunnen uitpakken.

M.i. had de RvT aan de OR advies moeten vragen. Het feit dat dit niet gedaan is, zal zeker door de OR met de RvT besproken moeten worden. Het adviesrecht voor een nieuwe bestuurder (aanstelling of ontslag) valt onder het zogenaamde zwak adviesrecht, waardoor bij het niet overnemen van het OR-advies door de RvT er geen beroepsmogelijkheden zijn.

Wat nu wel mogelijk is, is om bij de kantonrechter een juiste naleving van de wet te eisen, waardoor de RvT gedwongen wordt om eerst aan de OR advies te vragen voor deze benoeming. Als er al handtekeningen zijn gezet, zal de RvT een eventueel negatief advies van de OR niet overnemen en staat de OR wat dat betreft zonder machtsmiddelen. De OR-invloed is dus beperkt.

-----------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Radboud Hafkenscheid - MZLeeuw

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Adviesrecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren...

Heeft u een vraag over Adviesrecht?

Mark Capel

Trainer medezeggenschap

Trainiac
Adviseur is nu beschikbaar