Vermoeidheidsklachten met zwangerschap: moet werknemer verlof opnemen?

Een van onze medewerksters is zwanger en sterk vermoeid; ze is nu 6 maanden. Is dit een reden om ziek te melden of dient zij hiervoor verlof op te nemen?

Antwoord

15 januari 2018

Uw werknemer is zwanger en zeer vermoeid. U vraagt zich af of dit een reden is tot ziekmelding of dat uw werkneemster hiervoor verlof kan/dient op te nemen.

Op grond van artikel 4:5 lid 1 van de Arbeidstijdenwet, rust een algemene zorgplicht op de werkgever voor zwangere werknemers. De werkgever dient de arbeid van een zwangere werknemer zodanig in te richten, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. De werkgever is zelfs verplicht om de arbeid aan te passen, wanneer de werkneemster hiertoe een verzoek doet. Pas wanneer de vermoeidheid van werkneemster dusdanig is dat werkneemster zich niet in staat acht om de bedongen arbeid te verrichten, kan zij zich ziekmelden. In hoeverre hiervan sprake is, is echter een beoordeling die zijzelf, dan wel de (bedrijfs)arts moet maken. Na ziekmelding, kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen voor een zwangere werknemer. Overigens, kan van een werknemer niet worden verlangd dat zij verlof opneemt in bovengenoemde situatie, maar is dit uiteraard wel mogelijk als zij dit zelf wenst.

----------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Isabelle Spigt en Monica Smak - LenA advocaten

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Zwangerschap?

Iels den Dekker

Arbeidshygiënist

Werkoptimaal
Adviseur is nu beschikbaar