Mogen wij vervangende werkzaamheden op een andere locatie aanbieden aan een werkneemster die terugkeert na zwangerschap en 50% ouderschapsverlof opneemt?

Een medewerkster van ons keert binnenkort terug na zwangerschapsverlof en neemt direct 20 uur per week op aan ouderschapsverlof. Nu is zij tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen en draait haar vestiging (waar zij manager was) beter dan voor haar verlof. Om het lopende traject niet te verstoren en aangezien zij maar voor 50% inzetbaar zal zijn i.p.v. de 40 uur die nodig is voor haar functie, vraag ik me af of wij haar in mogen zetten voor vervangende werkzaamheden op ons hoofdkantoor (in een andere stad). Staan wij in ons recht om dit aan te geven? Of zijn wij verplicht haar op haar 'oude' plekje neer te zetten?

Antwoord

17 maart 2017

Als uitgangspunt heeft te gelden dat de werknemer gedurende het ouderschapsverlof zoveel mogelijk de eigen functie kan uitoefenen. Van een werkgever mag worden verwacht dat het zo nodig maatregelen zal treffen om het opnemen van ouderschapsverlof in de eigen functie mogelijk te maken. 

Als de werknemer vervangende werkzaamheden op het hoofdkantoor in een andere stad gaat verrichten, heeft dit te gelden als een wijziging van de functieinhoud. Het (eenzijdig) wijzigen van de inhoud van een functie door een werkgever betreft het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Om hier zonder instemming van de werknemer toe over te gaan, zijn zwaarwegende bedrijfsbelangen vereist. In zijn algemeenheid moet bij een zwaarwegend bedrijfsbelang worden gedacht aan situaties waarbij de afwezigheid van de werknemer niet via de normale bedrijfsvoering en inzet van het overige personeel kan worden opgevangen en dit ernstige consequenties heeft. Of er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden van het geval. Ervaring leert dat hier echter niet snel sprake van is. Op basis van de informatie die ik thans tot mijn beschikking heb, lijkt hier evennmin sprake van te zijn. 

U bent dus in beginsel verplicht om haar terug te laten keren in haar oude functie. 

U kunt uiteraard proberen om met haar het gesprek aan te gaan en haar instemming te verkrijgen. 

-----------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Naomi Giling - LenA advocaten

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Ouderschapsverlof?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar