Voor sponsoring een factuur zonder BTW ontvangen. Klopt dat?

24 juli 2019

In ruil voor de sponsoring van de tennisclub van mijn zoon heb ik een reclamebord langs het tennisveld gekregen. Onlangs kreeg ik van de tennisvereniging een factuur voor de sponsoring zonder BTW. Klopt dit wel?

Vanuit BTW-perspectief verricht de tennisclub van uw zoon in principe een reclamedienst aan uw onderneming, waarvoor u moet betalen. De verschuldigde BTW bedraagt 21%. Veel sportverenigingen vallen voor hun hoofdactiviteiten echter onder een BTW-vrijstelling. Voor sommige van deze activiteiten geldt daarnaast een extra vrijstelling voor fondswervende activiteiten. In dat geval zijn ook andere activiteiten dan de hoofdactiviteiten van de vereniging BTW-vrijgesteld. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de kantineomzet, maar ook aan inkomsten uit sponsoring.

Vrijstelling voor inkomsten uit fondsenwerving

Deze vrijstelling voor inkomsten uit fondsenwerving is beperkt tot € 68.067 voor leveringen van goederen, zoals de kantineomzet, de verkoop van eten aan de deur en € 50.000 voor diensten, zoals sponsoring en de verkoop van toegangsbewijzen voor wedstrijden. Door deze drempelbedragen kan het dus zo zijn dat u twee sportverenigingen sponsort, maar van de ene vereniging een factuur met BTW ontvangt, terwijl de andere vereniging geen factuur met BTW in rekening aan u brengt.

Onjuiste factuur gestuurd

In de praktijk wordt door een sportvereniging nog wel eens een onjuiste factuur gestuurd. Er wordt ten onrechte geen BTW in rekening gebracht, terwijl de BTW-vrijstelling voor fondswervende activiteiten niet geldt vanwege het overschrijden van het grensbedrag of er wordt met 9% BTW in plaats van 21% gefactureerd. Als de sportvereniging de foutieve factuur later wil herstellen, kunt u hier zonder fiscaal nadeel medewerking aan verlenen. De BTW op de aanvullende factuur is voor u als BTW-ondernemer immers gewoon aftrekbaar.