Voor welke rechtsvormen geldt bestuurdersaansprakelijkheid?

Antwoord

9 maart 2010

Bestuurders van ondernemingen die worden gedreven in de vorm van een rechtspersoon kunnen te maken krijgen met de bestuurdersaansprakelijkheid. Meestal zal sprake zijn van een bv of nv. Maar de bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook voor verenigingen die volledig rechtsbevoegd zijn en onder de vennootschapsbelasting vallen. Ook bestuurders van een stichting die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting vallen onder de bestuurdersaansprakelijkheid.

Bent u bestuurder van een bv? Waak er dan voor dat u niet aansprakelijk wordt gesteld voor de niet betaalde belastingschulden van de bv.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bestuurdersaansprakelijkheid?

Frans Jacobs

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en professionele vaardigheden

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar