Waar moet een instemmingsverzoek wettelijk gezien aan voldoen?

In de vaktool instemmingsprocedure is aangegeven dat de Ondernemingsraad moet checken of het instemmingsverzoek voldoet aan de wettelijke eisen. Om welke eisen gaat het?

Antwoord

16 oktober 2015

Het gaat vooral om een beschrijving van de te volgen procedure. De WOR is eigenlijk een verzameling van procedures. In het geval van het instemmingsrecht is het wel erg belangrijk om die procedure zoals die beschreven is nauwgezet te volgen omdat anders later in het traject er verlies van rechten (oa. beroep, uitstel invoering, kantonrechter) ontstaat. Deze zorgvuldigheid geldt ook voor de werkgever/bestuurder. Wettelijk vereist is dus in 4 stappen:

a) schriftelijk bekend maken voorgenomen besluit

b) waarin duidelijk wordt of het een Vaststelling, Verandering of Intrekking is van de voorgestelde maatregel

c) raakt het een deel of alle medewerkers. Groepen medewerkers moeten expliciet aangegeven worden.

d) de schriftelijke bekendmaking gaat gepaard met de beweegredenen/motivatie WAAROM dit anders moet toekomstig en wat de gevolgen zijn op medewerkers en de organisatie (de HOE gaan we dit invoeren).

e) na schriftelijke bekendmaking volgt een overlegvergadering, pas daarna gaat de reactietermijn van de OR in.

De wettelijke vereisten waaraan het Instemmingsverzoek moet voldoen zijn dus onderdeel b, c en d. Maar, daarmee is mogelijk nog niet de hele vraag beantwoord. Er zijn namelijk ook uitzonderingen van zaken die al zijn ondergebracht in een collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden.

Verder doet u er verstandig aan om artikel 25 (Adviesrecht) en artikel 27 (Instemmingsrecht) aan te vullen door gebruik te maken van artikel 31, het recht op informatie. Als een bestuurder niet afkomt met goede beweegredenen of doorgerekende scenario's voor zijn voorgenomen besluit pak je artikel 31 uit de kast om langs die weg meer relevante informatie voor je advies of instemming op te halen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar