Waar moet u aan denken als medewerkers werken met gevaarlijke stoffen?

Antwoord

11 november 2009

Als stoffen door hun eigenschappen gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid of veiligheid van werknemers, worden deze als gevaarlijk beschouwd. In de Arbowet is bepaald dat u als arboprofessional moet zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Ook als in uw bedrijf bij de productie geen gevaarlijke stoffen worden gebruikt, kunnen medewerkers met gevaarlijke stoffen in aanraking komen, zoals schoonmaak- en desinfecteermiddelen.

Alle gevaren en maatregelen rondom gevaarlijke stoffen neemt u op in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). U neemt in ieder geval op:

  • de identiteit van de stof;
  • de aard van de risico's ervan;
  • een omschrijving van de mogelijke blootstelling;
  • de werkomstandigheden waaronder de blootstelling plaatsvindt.

Als er in uw bedrijf concrete risico's zijn met betrekking tot gevaarlijke stoffen, reserveert u hiervoor een apart deel van de RI&E. Dit is de ‘nadere RI&E toxische stoffen', oftewel ‘RI&E-tox'.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Gevaarlijke stoffen?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar