Waar moet u aan denken bij ontslag wegens disfunctioneren?

Antwoord

13 november 2009

Als u als werkgever een werknemer wilt ontslaan wegens disfunctioneren, moet u in ieder geval met de volgende zaken rekening houden:

  • Er moeten duidelijke criteria zijn voor het functioneren van de werknemer. Die kunnen bijvoorbeeld in de functiebeschrijving zijn vastgelegd.
  • De werkgever moet een goed dossier hebben aangelegd waaruit het disfunctioneren van de werknemer duidelijk blijkt.
  • U moet het disfunctioneren met de werknemer hebben besproken en hem de kans hebben gegeven zich te verbeteren. De werkgever moet hierbij waar nodig ook helpen.
  • U heeft een herplaatsingsverplichting. Ofwel, u moet ontslag proberen te voorkomen door een andere passende functie voor de werknemer te zoeken.

Bij disfunctioneren is ontslag met wederzijds goedvinden vaak niet mogelijk. U moet dan de kantonrechter verzoeken het dienstverband te ontbinden, maar die zal niet snel akkoord gaan. En alleen als de werknemer een grove overtreding heeft begaan, is ontslag op staande voet mogelijk.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Disfunctioneren?

Jacco van den Berg

Oprichter en trainer

Van den Berg Training & Advies
Adviseur is nu beschikbaar