Waar moeten we een bedrijfsongeval met ingehuurde werknemers melden?

Onlangs heeft er een bedrijfsongeval plaats gevonden met een vaste medewerker en een ingehuurde kracht. De ingehuurde kracht is hierbij gewond geraakt. Aan wie is het de plicht om dit te melden bij Inspectie SZW?

Antwoord

23 april 2015

Bij detachering hebben twee werkgevers een rol. De detacherende organisatie leent arbeidskrachten uit en is de formele werkgever. De werkgever waar de gedetacheerde zijn werkzaamheden verricht is de inlener. De inlener is volgens de Arbowet de werkgever die de arboregels moet naleven. Het criterium om “werkgever” te zijn is “de gezagsverhouding”. Dit is vrij snel het geval omdat in veel gevallen de inlener met uw materialen en apparatuur onder uw leiding in uw bedrijfsruimte aan de slag gaat. Uiteraard is het logisch dat er goede afspraken moeten worden gemaakt tussen de detacherende organisatie en de inlener.

U moet een ongeval melden als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. Onder “blijvend letsel” wordt onder andere verstaan: amputatie, (deels) blindheid of chronische lichamelijke of psychische klachten. Onder “ziekenhuisopname” wordt verstaan dat een slachtoffer in een ziekenhuis wordt opgenomen (ook dag opname). Een poliklinische behandeling (bijvoorbeeld spoedeisende hulp) wordt dus niet als ziekenhuisopname beschouwd. Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dient de werkgever dit betreffende ongeval direct te melden. De Inspectie SZW bepaalt dan of en op welke wijze ze een onderzoek gaat instellen. De boete voor het niet melden van een meldingsplichtig arbeidsongeval kan sinds 1 januari 2013 oplopen tot € 50.000.

De meldingsplicht geldt op grond van het bredere werkgeversbegrip dus niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij u als werkgever werkzaam zijn, zoals gedetacheerden en uitzendkrachten.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet- en regelgeving voor ondernemers
    • Videocollege 29 minuten

    De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en...

  • Arboregels voor flexibele werknemers
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbowet?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Haagstate Advocaten N.V.
Adviseur is nu beschikbaar