Waar vind ik de vragenlijst van minister Asscher over PSA?

Er wordt gesproken over de vragenlijst van minister Asscher over het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ik kan die lijst nergens vinden. We willen als OR deze vragenlijst uitzetten binnen onze organisatie.

Antwoord

1 december 2016

Er is geen 'Asscher-vragenlijst-PSA'. Die indruk ontstaat inderdaad in de berichtgeving over werkdruk/stress en omgangsvormen in de afgelopen periode. Minister Asscher heeft wetgeving opgesteld in de Arbowet en daarbij gevraagd/vastgelegd dat er regelmatig (eens in de drie jaar) een meting verricht moet worden en dat daarbij een vragenlijst een probaat middel kan zijn.

Er zijn inmiddels tal van bedrijven die een tool (al dan niet wetenschappelijk onderbouwd) hebben ontwikkelt om het risico van werkdruk te meten. Enig vergelijkend onderzoek levert wel een lijst op passend binnen uw organisatie.

U kunt het beste als OR eerst een visie ontwikkelen op PSA en aangeven dat u daar als OR in betrokken wil zijn. Denk daarbij aan welke stakeholders binnen (bedrijfsarts, maatschappelijk werk, HR) en buiten (Arbodienst) door de OR betrokken of gehoord kunnen worden.

Laat de werkgever komen met beleid op PSA en een voorstel voor één of meer vragenlijsten uit de markt. De OR kan dan toetsen aan de hand van haar opgestelde visie of dat volgens haar adequaat beleid en een passend meetinstrument lijkt te zijn.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • Wat verstaat de Arbowet onder pesten?

  Onder pesten verstaat de Arbowet alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere medewerkers. Het gaat hierbij dus...

 • Waarom valt discriminatie onder PSA?

  Discriminatie op de werkvloer veroorzaakt dezelfde psychosociale klachten als agressie/geweld, pesten en seksuele intimidatie. Ook vereist discriminatie ongeveer dezelfde...

 • Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

  De Arbowet beschrijft psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als een verzamelbegrip voor vijf factoren die stress veroorzaken in de arbeidssituatie: werkdruk; pesten; agressie/geweld; seksuele...

E-learningcursussen

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

 • Discriminatie signaleren op de werkvloer
  • Videocollege 12 minuten

  Het opsporen en aanpakken van discriminatie is een grote uitdaging. Vaak gebeurt het namelijk niet in de openbaarheid, waardoor het bijna onmogelijk is om het te signaleren en aan te...

Heeft u een vraag over PSA?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar