Waaraan moeten vertrouwenspersonen voldoen en hoe worden ze gekozen?

Voor wat onderzoek en onze OR ben ik op zoek naar informatie betreft aanstellen van een of twee vertrouwensperso(o)n(en) in ons bedrijf (60 werknemers).

Onlangs heeft er wisseling plaatgevonden van directie en bedrijfsstructuur waardoor de huidige vertrouwenspersoon onderdeel uitmaakt van het Management met aandelen. Waaraan moeten vertrouwenspersonen voldoen? Hoe worden ze gekozen? Zijn er wettelijke bepalingen hieromtrent?

Antwoord

19 januari 2018

Op zich is er wettelijk niet veel geregeld. De Arbowet geeft aan dat er een beleid moet worden gevoerd om seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten te voorkomen.  Een vertrouwenspersoon is daar o.a. een goed middel voor.  

Ook is er het Artikel 7:611 BW waar men iets aan heeft. De werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Het goed werkgever en werknemerschap is een zogenaamd kapstokartikel. De wetgever heeft veel verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd, toch zijn er veel situaties waarbij tussen werkgevers en werknemers een conflict ontstaat en waarin bij wet niet is voorzien. In deze gevallen kan ongeacht het onderwerp een beroep worden gedaan op het goed werkgever en werknemerschap.

Maar wat kan de OR hier nu mee. De regeling vertrouwenspersonen is een regeling met betrekking tot arbeidsomstandigheden en dus instemmingsrechtig. Let op: niet de persoon !! (hoewel er zijn cao’s waar dat wel in geregeld is dus check dat even)

Een heel belangrijke vraag: wordt het een interne vertrouwenspersoon zoals jullie hadden of een externe. Beide heeft voor- en nadelen. Ga daar als OR dus goed de discussie over aan.

Verder nog een andere vraag: is de vertrouwenspersoon alleen voor ongewenst gedrag of ook voor integriteitsschendingen (omkoping, fraude, diefstal)?

-----------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Simon Troost - AdviceSelect

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • Hoe voorkomt u pesten?

    Om pesten te voorkomen, is het belangrijk dat u inzicht heeft in de oorzaken van pesten. Een belangrijke oorzaak is onderlinge jaloezie. Behaalt een nieuwe medewerker...

Heeft u een vraag over Vertrouwenspersoon?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar