Waarop richt de Inspectie SZW zich?

Antwoord

16 december 2009

De Inspectie SZW probeert veilige en gezonde werkomstandigheden te bevorderen. Om dit ideaal dichterbij te brengen, voert deze instantie de volgende taken uit:

  • toezicht houden op de naleving van (onder meer) de Arbowet en de Arbeidstijdenwet;
  • toezicht houden op organisaties waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en het onderzoeken van ernstige ongevallen en incidenten in deze organisaties;
  • klachten onderzoeken van werknemers en derden over de arbeidsomstandigheden of arbeidstijden bij organisaties;
  • onderzoeken van arbeidsongevallen die onder de meldingsplicht van de Arbowet vallen;
  • verlenen van vrijstellingen en ontheffingen op bepaalde onderdelen van de Arbeidstijdenwet, bijvoorbeeld bij nachtwerk;
  • voorlichting geven aan bedrijven en sectoren, bijvoorbeeld over de belangrijkste risico's en verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Maar de inspectie houdt zich ook bezig met enkele taken die u wellicht minder snel bij deze instantie zou verwachten, zoals:

  • opsporen en tegengaan van illegale arbeid;
  • toezicht houden op de naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • in kaart brengen van trends en ontwikkelingen op het gebied van onder meer arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

De Inspectie SZW kondigt geregeld aan waar de komende tijd haar speciale aandacht naar uitgaat, bijvoorbeeld op het gebied van inspecties. Deze informatie kunt u vinden op www.inspectieszw.nl.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Inspectie SZW?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar