Waarvoor moet u een bedrijfsarts inschakelen?

Antwoord

10 november 2009

Iedere werkgever moet een contract hebben met een gecertificeerde bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt zich bezig met preventie en werkt hij mee aan het opstellen van de RI&E. De bedrijfsarts heeft vanuit medisch oogpunt de verantwoordelijkheid om arbeidsrisico's op te sporen en te analyseren. Hij brengt dan ook advies uit aan de werkgever om specifieke arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Wijziging in de Arbowet

Sinds de wijziging in de Arbowet plaatsvond op 1 juli 2017 (tool) heeft de bedrijfsarts een grotere inspraak rondom preventie. Werkgevers zijn verplicht om een contract te sluiten met een arbodienstverlener, waarin in ieder geval staat:

  • hoe de vrije toegang voor de bedrijfsarts tot de werkplek is geregeld;
  • hoe werknemers gebruik kunnen maken van hun recht op een second opinion;
  • hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • hoe de preventie-advertising van de bedrijfsarts is geregeld;
  • hoe de bedrijfsarts of arbodienst omgaat met klachten: let op de klachtenprocedure;
  • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

De bedrijfsarts heeft een meer adviserende rol bij preventie gekregen. Maak in dat kader dan ook afspraken over het preventie-advies met de arbodienst en/of de bedrijfsarts. Informeer ook de werknemers op hun recht op toegang tot de bedrijfsarts (tool). Door de gewijzigde Arbowet krijgen werknemers het recht de bedrijfsarts te bezoeken, ook als zij niet ziek zijn.

De bedrijfsarts en preventiemedewerker

Verder geeft de wijziging in de Arbowet aan dat de preventiemedewerker nauwer moet samenwerken met arbodienstverleners en/of de bedrijfsarts. Het is dan ook verstandig als deze partijen regulier met elkaar samenkomen. De bedoeling is dat zij informatie delen, vragen beantwoorden of gericht advies geven.

De bedrijfsarts en de OR

De ondernemingsraad (OR) heeft ook een prominentere rol sinds de wijziging in de Arbowet. Faciliteer dat de OR en de bedrijfsarts met elkaar in gesprek gaan. Zij hebben namelijk de wettelijke mogelijkheid om met elkaar te overleggen.

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfsarts?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar