Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht bij OR-verkiezingen?

Op dit moment zijn wij binnen de organisatie druk bezig met het organiseren van een nieuwe OR verkiezing. Om onduidelijkheden/misverstanden te voorkomen zijn wij uitgekomen bij een belangrijke vraag, waarbij er nog twijfel zit binnen de huidige OR en HR.

  • Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht tijdens de verkiezingsdag?
  • Hoe zit het met uitzendkrachten die per 1 januari 2018 in dienst treden van de organisatie?
  • Hebben uitzendkrachten welke in seizoenen werkzaam zijn binnen onze organisatie en die op andere momenten elders werkzaam zijn ook stemrecht?

Antwoord

10 januari 2018

Het antwoord op uw vragen is – als het goed is – terug te vinden in uw eigen OR-reglement (tool). De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt in artikel 1, 3e lid, dat ingeleende werknemers sowieso medezeggenschapsrechten krijgen als ze langer dan 24 maanden aaneengesloten in de onderneming werkzaam zijn. Daarbij wordt wel de restrictie gemaakt dat ze een taak moeten uitvoeren die bijdraagt aan de doelstellingen van de onderneming. Zo heeft de via een uitzendbureau ingeleende tuinman geen medezeggenschapsrechten als hij die taak voor een verzorgingshuis uitvoert. Een ingeleende verpleegkundige die langer dan 24 maanden in die organisatie is ingeleend dus wel.

Maar als daar redenen voor zijn, dan mag de termijn van 24 maanden worden bekort in het OR-reglement. Denk aan die organisaties waarin veel ingeleend personeel werkzaam is en daarmee een belangrijk onderdeel vormen van de Human Resources van de organisatie. Er valt veel voor te zeggen dat ook die groep van medewerkers in de ondernemingsraad vertegenwoordigd kan zijn. Dezelfde redenering kan mogelijk opgaan voor vrijwilligers of zelfs zzp'ers die in de onderneming werkzaam zijn. In die gevallen kan er vaak na 6 maanden gestemd worden en na één jaar kandidaat worden gesteld. Wijzigingen in het OR-reglement (tool) moeten bijdragen aan een goede toepassing van de wet en dienen voor commentaar aan de bestuurder te worden voorgelegd. De OR hoeft niets met dat commentaar te doen, behalve als er bepalingen in zijn opgenomen die in strijd zijn met de WOR.

Bij het bepalen van passief (stemmen) of actief (kandidaat stellen) kiesrecht telt de datum van de verkiezingen. Als op die datum aan de voorwaarden uit uw reglement wordt voldaan, dan hebben ze passief en/of actief kiesrecht. Vergelijk het maar met de jongere die op de verkiezingsdag voor de gemeenteraad 18 jaar wordt. Die mag dan gewoon stemmen.

Uitzendkrachten die naast werk ook bij een andere onderneming werkzaam zijn hebben – als ze aan de termijnvoorwaarden uit uw reglement voldoen – gewoon stemrecht. Het is immers bij wet verboden om te discrimineren op grond van arbeidsduur; parttimers (wat deze uitzendkrachten feitelijk zijn) hebben op dit gebied evenveel rechten als fulltimers. Theoretisch zouden die zowel in uw bedrijf, als bij de uitzendorganisatie en/of in een ander bedrijf zich kandidaat mogen stellen voor de ondernemingsraad als aan de vereisten uit de verschillende reglementen wordt voldaan. Of dat verstandig is, dat is een andere zaak, maar in theorie en praktijk zou dat dan mogen.

-------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Radboud Hafkenscheid - MZLeeuw

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-verkiezingen?

Walter Landwier

Senior trainer en adviseur

Schateiland
Adviseur is nu beschikbaar