Wanneer heeft de OR instemmingsrecht?

Antwoord

14 januari 2011

Op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit van de bestuurder. Heel concreet betekent dit dat het besluit alleen genomen kan worden als de OR het ermee eens is. Stemt de raad niet in met een voorgenomen besluit van de bestuurder, dan kan deze het besluit alleen nemen als de kantonrechter vervangende goedkeuring geeft. Vraagt de bestuurder geen instemming of zet hij zijn besluit – ondanks het feit dat de OR instemming weigert – toch door, dan kan de ondernemingsraad het besluit ‘nietig' verklaren en de bestuurder via de kantonrechter dwingen om het besluit niet uit te voeren, dan wel terug te draaien.

De werkgever mag niet zomaar regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid en ziekteverzuim invoeren of wijzigingen. Hiervoor is instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk. De OR heeft instemmingsrecht in de volgende zaken:

 • regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen, personeelsbeoordelingen;
 • regels voor het aanstellen, bevorderen of ontslaan van medewerkers;
 • een beloningssysteem of functiewaarderingssysteem;
 • een personeelsvolgsysteem of registratiesysteem;
 • de registratie van, omgang met en bescherming van persoonsgegevens;
 • regelingen voor ziekteverzuim.

Stemt de OR niet in met een beslissing of plan van de werkgever? Dan kan hij de bedrijfscommissie van de sector vragen om te bemiddelen. Heeft dit geen resultaat, dan is het nog mogelijk om naar de kantonrechter te stappen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Instemmingsrecht van de OR
  • Videocollege 11 minuten

  Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Johan Berends

OR-coach

Metamorfase
Adviseur is nu beschikbaar