Wanneer is dividenduitkering verkapt?

Als de zaken zo doorgaan, kan mijn bv aan het einde van het jaar dividend uitkeren. Mijn adviseur vertelde me dat ik goed moet uitzoeken welke kosten ik als dga met mijn bv moet verrekenen, anders kan er sprake zijn van verkapte dividenduitkering. Wanneer is dat het geval?

Antwoord

10 april 2015

Normaal gesproken ontvangt u als aandeelhouder en dga dividend als de algemene vergadering van aandeelhouders dit besluit. Het dividend is dan afkomstig uit de winstreserves van uw bv. Uw bv mag het uitgekeerde dividend niet aftrekken van de winst. Doet uw bv dit namens u of aan u als aandeelhouder, dan is dat een bevoordeling ten gunste van u. Dit wordt dan een verkapte dividenduitkering genoemd. Een voorbeeld van een verkapte dividenduitkering is de betaling van advieskosten voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting door uw bv. Dit kan, maar dan moet uw bv deze kosten wel weer verrekenen met uw rekening-courant. Als dit niet gebeurt, heeft dat de volgende gevolgen:

  • correctie van de winst van uw bv, want de advieskosten zijn niet aftrekbaar;
  • naheffing dividendbelasting;
  • verhoging van uw inkomen in box 2.

Vindt er wel een verrekening plaats, dan zouden de advieskosten nog steeds niet aftrekbaar zijn voor uw bv, maar u bent dan geen inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd.

Nut

De inspecteur bepaalt uiteindelijk of er sprake is van een verkapte dividenduitkering door naar het motief te kijken van de door uw bv genomen kosten en de hoogte hiervan. Uit verschillende arresten blijkt dat centraal staat of een redelijk denkend ondernemer kan volhouden dat de kosten gemaakt zijn in het belang van de onderneming. 
Als er sprake is van een wanverhouding tussen het nut en de gemaakte kosten, zal de inspecteur oordelen of de kosten voor de persoonlijke behoeften van de dga zijn gemaakt. Er kan ook sprake zijn van een bevoordeling – en dus van verkapt dividend – als uw bv u bij transacties niet een zakelijke prijs rekent, bijvoorbeeld bij de verkoop van onroerend goed. Het verschil wordt dan gezien als verkapt dividend.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Dividend?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar