Wanneer is er geen sprake van bijtelling?

Antwoord

14 april 2010

Als uw medewerker op jaarbasis minder dan vijfhonderd privékilometers rijdt met een auto van de zaak, is er geen sprake van bijtelling. Als de werknemer verwacht dat hij onder die grens blijft, kan hij de Belastingdienst verzoeken om een ‘verklaring geen privégebruik' af te geven. Dit verzoek zal de Belastingdienst gewoonlijk zonder meer inwilligen. Als de medewerker deze verklaring vervolgens aan de werkgever overhandigt, is bijtelling niet nodig.

Komt de Belastingdienst erachter dat de medewerker toch meer dan vijfhonderd privékilometers heeft gereden, dan legt de Belastingdienst hem een naheffingsaanslag op. Om aan te tonen dat hij echt minder dan vijfhonderd privékilometers heeft gereden, kan de werknemer een kilometeradministratie bijhouden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Auto van de zaak?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar