Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding in een arbeidsovereenkomst?

Antwoord

11 oktober 2012

Een werknemer verricht zijn werk ‘in dienst van’ u als werkgever. Met de uitdrukking ‘in dienst van’ wordt bedoeld dat de werknemer in een gezagsverhouding tot de werkgever staat. Oftewel, u mag aanwijzingen en instructies geven over de manier waarop de werknemer zijn werk moet verrichten, maar ook over de omstandigheden waaronder het werk moet worden verricht. De meeste werknemers krijgen regelmatig van de werkgever of een andere leidinggevende aanwijzingen en instructies.

Er komen echter steeds meer beroepen bij waarbij het een stuk minder duidelijk is of er wel sprake is van een gezagsverhouding. Zo hebben bijvoorbeeld bedrijfsartsen en advocaten erg veel vrijheid. Zij krijgen – nagenoeg – geen instructies of aanwijzingen. In die gevallen lijkt het alsof er geen sprake is van een gezagsverhouding. Toch is er ook bij deze vrije beroepen vaak wel een gezagsverhouding aanwezig en daarmee dus een arbeidsovereenkomst. Beslissend is namelijk uiteindelijk niet of er daadwerkelijk aanwijzingen worden gegeven, maar of de werkgever dit zou kúnnen doen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Arbeidsovereenkomst
  • Videocollege 28 minuten

  Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben...

 • WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
  • Videocollege 7 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied...

 • Arboregels voor flexibele werknemers
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar