Wanneer wordt de margeregeling precies toegepast?

Bij de margeregeling BTW wordt de BTW berekend over de verkoop minus de inkoop. Betreft dat de volledige inkoop in een kwartaal of alleen de artikelen die in dat kwartaal de verkoop hebben bepaald?

Antwoord

8 augustus 2016

Bij toepassing van de margeregeling berekent de wederverkoper de winstmarge per goed. Dit is het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs van een margegoed. Als de wederverkoper een partij goederen heeft ingekocht voor een prijs die niet per goed is geïndividualiseerd, moet voor het bepalen van de winstmarge per goed de inkoopprijs van de gehele partij aan de verschillende goederen worden toegerekend. Dit moet binnen de grenzen van de redelijkheid.

In principe moet de wederverkoper uitgaan van een splitsing naar rato van de redelijkerwijs te verwachten verkoopopbrengst. Voor bepaalde bedrijfstakken is het administratief lastig om het goed individueel van inkoop tot verkoop te volgen. In die gevallen kan de globalisatieregeling worden toegepast. Door deze regeling kan de winstmarge per belastingtijdvak worden vastgesteld, in plaats van per individuele transactie. De winstmarge bij toepassing van de globalisatieregeling is het verschil van:

 • de som van de vergoedingen van de margeleveringen in het betreffende tijdvak; minus
 • de som van de inkoopprijzen van de margegoederen in dat tijdvak.

De globalisatieregeling is verplicht voor een aantal leveringen door wederverkopers van goederen, dit zijn de volgende:

 • vervoermiddelen, daaronder begrepen caravans, fietsen en bromfietsen;
 • kleding;
 • meubels;
 • boeken en tijdschriften;
 • foto-, film- en videoapparatuur alsmede beeld- en geluiddragers zoals grammofoonplaten, video- en muziekcassettes en compactdiscs;
 • muziekinstrumenten;
 • huishoudelijke, elektrische en elektronische apparaten;
 • huisdieren;
 • kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.

Van de verplichte toepassing van de margeregeling voor de hierboven genoemde leveringen, kan alleen worden afgezien als hiervoor toestemming van de inspecteur is gekregen. Voor andere goederen kan de inspecteur bij beschikking toestemming verlenen om de globalisatieregeling toe te passen. Uit bovenstaande blijkt dat afhankelijk van wat de wederverkoper levert, de margeregeling berekend wordt over de volledige inkoop in een aangiftetijdvak of over alleen de goederen die dat tijdvak zijn verkocht. 

Proefabonnement Themadossiers Salaris Rendement

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

 • BTW berekenen bij betalingskorting?

  Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen 14 dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

 • Hoe BTW bij omzetbonus verwerken?

  In het eerste kwartaal van dit jaar wil ik één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze...

 • Moeten we BTW berekenen over de VOG?

  Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de...

Heeft u een vraag over Aangifte BTW?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar