Moet de werkgever de bankrelatie van een medewerker controleren voor de WAS?

Een medewerker geeft zijn bankrelatie op op een formulier dat door hem wordt ondertekend. Is de werkgever verplicht dit te controleren, door bijvoorbeeld het bankpasje te laten overleggen? Of door te controlen dat de bankrekening ook daadwerkelijk van de medewerker is?

Antwoord

8 mei 2017

Nee, het is niet verplicht dit te controleren. Wel is dit aan te bevelen om het risico dat u anders loopt als werkgever uit te sluiten. Wanneer namelijk blijkt dat het nummer niet klopt (niet van de werknemer is) dan zou dit kunnen leiden tot een boete van vele duizenden euro's. Technisch werkt het als volgt:

Volgens artikel 7a Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bent u wettelijk verplicht het verschuldigde minimumloon giraal te betalen overeenkomstig artikel 114 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat dat betaling moet worden voldaan op een rekening van de schuldeiser (werknemer). Als u, om welke reden dan ook, niet betaalt op een rekening die niet op naam staat van de werknemer, dan zegt artikel 18b Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag dat u als werkgever in overtreding bent. Artikel 18f Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag biedt vervolgens de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen (tot maximaal het bedrag van de 5e categorie, bedoeld in artikel 23, lid 4, Wetboek van Strafrecht).

------------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Kas van der Meulen - TTT-Group

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

  • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
    • Videocollege 6 minuten

    Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

Heeft u een vraag over Wet aanpak schijnconstructies (WAS)?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar