Wat gebeurt er met de investeringsaftrek als ik de bv inga?

Antwoord

31 januari 2010

Indien een onderneming bedrijfsmiddelen koopt, kan - indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - een deel van het investeringsbedrag als extra aftrek ten laste van de winst worden gebracht (investeringsaftrek); dit geldt ook indien sprake is van energie- of milieu-investeringen. Als een bedrijfsmiddel, waarvoor investeringsaftrek is verkregen, binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin het is aangeschaft, wordt verkocht zal een bepaald percentage van de verkoopprijs bij de winst moeten worden geteld (desinvesteringsbijtelling).

Bij ruisende inbreng draagt de inbrenger de bestanddelen van zijn onderneming in principe over aan een door hem opgerichte bv. Voor investeringen waarvoor investeringsaftrek is genoten, kan dat dus een desinvesteringsbijtelling met zich brengen, wat de stakingswinst zal verhogen.

Met het kopen van de desbetreffende bedrijfsmiddelen doet ook de bv weer investeringen. Terzake van deze investeringen zal de bv in de regel weer investeringsaftrek kunnen claimen, die de bv-winst zal verlagen.