Wat hebben we eigenlijk aan een ­deskundigenoordeel van UWV?

Eén van onze monteurs is al lange tijd ziek en de re-integratie wil maar niet vlotten. Volgens de bedrijfsarts is hij arbeidsongeschikt voor het werk dat hij doet. Eerlijk gezegd hebben we onze twijfels bij dat oordeel. Kunnen we dan een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen? En hoe zinnig is dat eigenlijk, zeker nu we er € 400 aan kwijt zijn (in plaats van € 50, zoals vroeger)?

Antwoord

14 april 2015

In eerste instantie is het de bedrijfsarts die de belastbaarheid van een uitgevallen werknemer beoordeelt. Hij stelt vast wat de werknemer wel nog kan en geeft dat aan u door. Als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, kunt u inderdaad een deskundigenoordeel – of second opinion – aanvragen bij UWV.

Onafhankelijk

Het deskundigenoordeel is een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door de arts van UWV. Hij vormt een eigen oordeel over de gezondheidstoestand en arbeidsmogelijkheden van de betreffende werknemer. Over het algemeen zal hij daarvoor ook een eigen medisch onderzoek instellen. Hiervoor moet hij vaak inlichtingen inwinnen bij de behandelende artsen. Die zijn verplicht informatie te verstrekken, tenzij dit de privacy van de werknemer schaadt. Een werkgever kan alleen een deskundigenoordeel aanvragen als de werknemer zich wil laten onderzoeken door een arts van UWV. U kunt een werknemer er niet toe dwingen. Als hij weigert mee te werken, kunt u wel de loondoorbetaling opschorten, omdat de werknemer zijn re-integratie traineert. Hij moet immers ook alles in het werk stellen om te re-integreren. Houd er rekening mee dat het oordeel van UWV u misschien ook niet bevalt. U bent dan niet verplicht dit oordeel na te volgen, maar u moet wel goede redenen hebben om het niet te doen. Bij een conflict over re-integratie kijkt de rechter altijd naar twee dingen:

  • of de werkgever een deskundigenoordeel heeft aangevraagd. Dit is namelijk de enig juiste manier van handelen bij een re-integratieconflict tussen werkgever en werknemer;
  • wat de werkgever vervolgens met dat oordeel heeft gedaan. Schuift u het oordeel van UWV terzijde, dan zal de rechter willen weten welke redenen u daarvoor had. Als u toch niets met het oordeel deed, had u het ook niet hoeven opvragen.

Tijdens een re-integratietraject kan de situatie voor de werknemer natuurlijk veranderen. Hij kan herstellen, zijn klachten kunnen verergeren of hij kan er andere gezondheidsproblemen bij krijgen. Dan kunt u opnieuw een second opinion aanvragen – dit kunt u zo vaak doen als u dat nodig acht. Een deskundigenoordeel is immers altijd een momentopname. Vier maanden na het oordeel kan de gezondheidstoestand van de werknemer zo veranderd zijn dat het oordeel niet meer relevant is. U kunt er dan ook niet aan blijven vasthouden. Als u er dan met werknemer en bedrijfsarts opnieuw niet uitkomt, is een nieuw deskundigenoordeel aanvragen de beste strategie

Momentopnames

Als UWV aan het einde van twee jaar ziekte gaat beoordelen of u wel voldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren, kijkt de instantie ook naar de deskundigenoordelen. Het is niet automatisch zo dat UWV de UWV-deskundigenoordelen altijd onderschrijft. Dit zijn immers momentopnames, terwijl de WIA-beoordeling altijd wijsheid achteraf is. Met de aanvraag van één of meer deskundigenoordelen toont u wél aan dat u zich inspant voor re-integratie. Dat kan voorkomen dat UWV u een loonsanctie oplegt en dat u dus maximaal een jaar langer het loon van de werknemer moet doorbetalen. Zelfs al heeft u inhoudelijk niet zoveel aan de second opinion, dat is het wel nog steeds de verstandigste procedure bij een conflict over re-integratie. Dat geldt ook voor de kosten. Vergeleken bij – bijvoorbeeld – drie maanden extra loondoorbetaling valt de prijs van twee deskundigenoordelen van in totaal € 800 eigenlijk reuze mee.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Deskundigenoordeel UWV?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar