Wat houdt een A1-formulier precies is?

Wat houdt een A1 formulier precies is? Wanneer een van onze werknemers af en toe in de EU werkt voor een aantal dagen bij een zusteronderneming, kan de verloning dan gewoon in Nederland blijven of moet de loonheffing plaatsvinden in het land waar hij op dat moment werkt?

Antwoord

11 januari 2018

Uw eerste vraag betreft de A1-verklaring. Deze verklaringen hebben betrekking op de toepasselijkheid van de SV-wetgeving. Een werknemer die tijdelijk in een ander EU-land werkt of in meerdere landen kan in het woonland verzekerd blijven. De SV-authoriteit van het woonland verstrekt dan de A1-verklaring welke inhoudt dat de SV-wetgeving van het woonland van toepassing blijft. Het werkland mag dan geen SV-premies innen.

Uw tweede vraag betreft de loonbelasting. In internationaal verband zijn dit vaak twee verschillende issues. De werknemer die voor twee jaar in een ander land werkt met een A1-verklaring is verzekerd in zijn woonland, maar de belastinghefffing over het loon kan zijn toegewezen aan het werkland. De belastingheffing over het loon van de werknemer die af ten toe in een ander EU-land werkt zal normaliter zijn toewezen aan het woonland. Pas als een werknemer langer dan 183 dagen in een ander land werkt zal de belastingheffing aan dat andere werkland zijn toegewezen. Bij werken in meerdere andere landen zal normaliter deze grens van 183 dagen niet overschreden worden en blijft de heffing over het loon aan het woonland toewezen. Dit is alleen anders indien het loon als zodanig in het andere land betaald wordt door een werkgever in het andere land of ten laste komt van een vaste inrichting in dat andere land. in deze gevallen is het loon ook in dat andere land belast als er minder dan 183 dagen wordt gewerkt.

----------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Bart Agerbeek - Hendrikx en Bakker

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Buitenlandse werknemers?

Anja Seling

Immigration Consultant

Expat Management Group
Adviseur is nu beschikbaar