Wat houdt auteursrecht in?

Antwoord

13 april 2010

Het auteursrecht is een vorm van intellectueel eigendomsrecht. Grofweg beschermt het de uitwerkingen van uw ideeën.  Op de meest uiteenlopende scheppingen kunt u auteursrecht hebben, en het ontstaat eigenlijk vanzelf. Auteursrecht kan rusten op onverwachte zaken en hoeft niet geregistreerd of kenbaar gemaakt te worden.

U vindt de definitie van auteursrecht in Artikel 1 van de Auteurswet. De definitie luidt:

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

In die definitie komen een aantal elementen voor die belangrijk zijn in de toepassing van het auteursrecht:

 • Uitsluitend recht; auteursrecht is een uitsluitend recht, dat betekent dat de rechten niet gedeeld kunnen worden en er een alleenrecht is.
 • Maker; onder de maker wordt degene verstaan die een werk geschapen heeft.
 • Werk; het element ‘werk' uit de bovenstaande definitie is het geschapen object.
 • Letterkunde; op teksten kunt u auteursrecht hebben.
 • Wetenschap; op wetenschappelijke teksten kunt u auteursrecht hebben.
 • Kunst; andere scheppingen dan teksten, vallen meestal onder ‘kunst' en kan dus ook onder auteursrecht vallen.
 • Rechtverkrijgenden; soms liggen de rechten niet bij de maker of schepper, maar bij een andere partij. Die is dan de rechtverkrijgende.
 • Openbaar maken; het in contact brengen van een schepsel met publiek, valt onder openbaarmaking.
 • Verveelvoudigen; alle vormen van het vermenigvuldigen van ‘werk' valt onder verveelvoudigen.

Kijk uit met het gebruik van andermans werk! Als u zegt ‘ik wist niet dat hier rechten aan kleefden' komt u niet ver. U heeft namelijk een onderzoeksplicht als u iets van een ander gebruikt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Het auteursrecht op apps
  • Videocollege 9 minuten

  Een app vormt tegenwoordig vaak de toegangspoort tot bepaalde diensten van uw bedrijf. Als marketeer heeft de ontwikkeling van een functionele app dus altijd uw aandacht. Maar het ontwikkelingstraject...

Heeft u een vraag over Auteursrecht?

Richard van Berkel

Directeur en adviseur

LVB Networks
Adviseur is nu beschikbaar