Wat houdt de meetrekregeling in?

Antwoord

23 november 2009

Op basis van de meetrekregeling kan iemand die zelf een belang in een bv heeft van minder dan 5%, toch een aanmerkelijk belang hebben, als zijn partner of een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van hem of zijn partner wel een aanmerkelijk belang in die bv heeft. De meetrekregeling ziet op het inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. In principe krijgt iemand pas met box 2 te maken als hij een totaalbelang in een bv van minstens 5%. Als sprake is van verschillende soorten aandelen is 5% in een aandelensoort al voldoende. In box 2 worden (werkelijk) ontvangen dividenden en behaalde resultaten op verkochte of op andere manier vervreemde aandelen belast tegen 25%.

Let op, u kunt dus al sneller dan u denkt in een aanmerkelijk belangpositie, ook al heeft u zelf geen totaalbelang van 5% in een bv. Inventariseer of bloed- of aanverwanten ook een belang hebben in een bv.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Fiscale eenheid
    • Videocollege 10 minuten

    Het vormen van een fiscale eenheid is interessant bij meerdere bv’s. Het vermindert aanzienlijk de stroom van jaarstukken en belastingaangiftes. Om een fiscale eenheid te mogen...

Heeft u een vraag over Vennootschapsbelasting (VPB)?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar