Wat houdt de Nederlandse Reclame Code in?

15 december 2009

Wat is er geregeld in de Nederlandse Reclame Code en wat zijn de doelen van deze code?

In de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn alle regels vastgelegd waaraan reclame moet voldoen. De Reclame Code is opgesteld door de Stichting Reclame Code, in overleg met de 3 partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen: adverteerders, reclameadviesbureaus en media. Op deze manier nemen deze partijen verantwoordelijkheid voor de inhoud van reclames. Door zelf maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, willen deze partijen voorkomen dat de overheid reclameverboden oplegt. De 3 belangrijkste doelen van de Reclame Code zijn:

  • klachten over reclame behandelen;
  • voorkomen dat regels worden overtreden;
  • laten zien dat de reclamewereld en het adverterend bedrijfsleven maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij het maken van reclames.

Reclame mag niet misleiden 

De Reclame Code bestaat uit een Algemeen Gedeelte en een Bijzonder Gedeelte. In het Algemene Gedeelte is bijvoorbeeld vastgelegd dat reclames niet mogen misleiden en niet in strijd met de waarheid mogen zijn. In het Bijzondere Gedeelte staan bepalingen ten aanzien van specifieke producten of diensten, zoals tabak, alcohol en snoep.
Maakt uw onderneming reclame die zich richt op kinderen? Let dan extra goed op! De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Kinder- en jeugdreclamecode, maar ook andere Bijzondere Reclame Codes bevatten specifieke bepalingen ten aanzien van kinderen en minderjarigen.

Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie is een onafhankelijk klachtenorgaan dat klachten behandelt van consumenten of bedrijven die bezwaar hebben tegen een bepaalde reclame-uiting. De commissie oordeelt of de betreffende reclame inderdaad in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Zo ja, dan beveelt de Reclame Code Commissie de adverteerder om de reclame niet meer te gebruiken. Beide partijen kunnen bij het College van Beroep in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de Reclame Code Commissie.