Wat houdt een onderzoek naar een bedrijfsongeval in?

Antwoord

11 februari 2010

Heeft u een arbeidsongeval gemeld bij Inspectie SZW, dan zal deze instantie hoogstwaarschijnlijk een onderzoek naar de toedracht ervan instellen. Inspectie SZW onderzoekt in principe namelijk alle meldingsplichtige arbeidsongevallen. Daarom is het van belang dat de plek van het ongeval zoveel mogelijk hetzelfde blijft als net na het ongeluk. De inspecteur wil tijdens het onderzoek achterhalen:

  • wat de toedracht en de oorzaak van het ongeval waren;
  • of het ongeval is veroorzaakt doordat de werkgever wettelijke bepalingen heeft overtreden.

Ook verhoort de inspecteur tijdens het onderzoek ooggetuigen en eventueel de nabestaanden.

De resultaten van het onderzoek komen in een zogenoemd ongevalsboeterapport te staan. Als de inspecteur van mening is dat één of meer overtredingen van de Arbowet het ongeval in de hand hebben gewerkt, zal hij dit ook in het rapport vermelden. Heeft het bedrijfsongeval een dodelijke afloop gehad, dan zal de inspecteur altijd met de officier van justitie overleggen of er het vermoeden van een misdrijf bestaat. In zo'n geval wordt ook proces-verbaal opgemaakt. Inspectie SZW probeert onderzoeken naar bedrijfsongevallen binnen 12 weken af te ronden. Soms onderzoekt de inspectie ook niet-meldingsplichtige arbeidsongevallen, bijvoorbeeld als de inspectie denkt dat het ongeluk samenhangt met een overtreding van de wettelijke voorschriften door de werkgever.

De werkgever is verplicht om mee te werken aan het onderzoek van Inspectie SZW en de inspecteur alle informatie te verschaffen die nodig is voor een goede beoordeling van de situatie.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbeidsongeval?

Iels den Dekker

Arbeidshygiënist

Werkoptimaal
Adviseur is nu beschikbaar