Wat houdt een PMO precies in?

De OR heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om een PMO te organiseren. Wat is een PMO precies en zijn wij als werkgever verplicht om dit aan te bieden aan onze werknemers?

Antwoord

13 april 2015

PMO staat voor preventief medisch onderzoek. Het is een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s die werknemers lopen bij de uitvoering van hun werk, met als doel deze risico’s te beperken en te voorkomen. Artikel 18 van de Arbowet verplicht de werkgever om periodiek een onderzoek aan te bieden aan werknemers om de risico’s van het werk in kaart te brengen. Hoewel de wet niet specifiek spreekt van het uitvoeren van een PMO, bent u wel in algemene zin verplicht tot het laten uitvoeren van een onderzoek. Het PMO is de meest gangbare vorm om aan deze verplichting te voldoen. Steeds vaker wordt het onderzoek uitgebreid met een onderzoek naar de leefstijl van werknemers, bijvoorbeeld door de inzet van een diëtist.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Effectief financieren van uw onderneming
    • Videocollege 32 minuten

    Een gezonde onderneming zet u niet op zonder een degelijke financiële basis. Hoe gaat het financieren van een onderneming in zijn werk? Wat zijn de basisprincipes waar u in ieder...

  • Arboregels voor flexibele werknemers
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Gezonde leefstijl?

Theo-Jan Heesen

Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist

TrajectPlus
Adviseur is nu beschikbaar