Wat houdt het overlegrecht precies in?

Antwoord

25 januari 2010

Het overlegrecht, dat wettelijk is vastgelegd in artikel 24 WOR, geeft een ondernemingsraad het recht om met de bestuurder te overleggen. Dit recht beperkt zich niet tot overleg over de algemene gang van zaken, want de OR mag ook met de bestuurder overleggen over zeer specifieke onderwerpen, zoals een reorganisatie, een fusie, een overname, het wijzigen van een beloningssysteem, etc.

In overheidsinstellingen geldt een belangrijke uitzondering op het overlegrecht. Een bestuurder van bijvoorbeeld een gemeente hoeft met zijn OR namelijk niet te overleggen over politieke besluiten. Die worden immers door de gemeenteraad genomen. Wel is de bestuurder verplicht om met de OR te overleggen over de eventuele gevolgen die de genomen politieke besluiten hebben voor de werknemers.

Het is raadzaam om het overlegrecht zo efficient mogelijk te benutten. Uw bestuurder is weliswaar een belangrijke speler, maar zeker niet de enige. Maak dus niet nodeloos gebruik van uw overlegrecht, maar benut uw volledige netwerk. Desalniettemin kunt u in een gesprek met de bestuurder vaak veel invloed uitoefenen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Informatierecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

  • Initiatiefrecht van de OR
    • Videocollege 9 minuten

    Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid...

Heeft u een vraag over Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar