Wat houdt structureel overwerk in?

Ik vind overwerken geen probleem en doe het ook regelmatig. Maar wat ik me wel afvraag: vanaf welk moment hebben we het over structureel overwerk?

Antwoord

15 september 2010

Het Burgerlijk wetboek stelt dat er sprake is van structureel overwerk als een medewerker in drie maanden tijd telkens meer uren heeft gewerkt dan in zijn contract staat. De medewerker heeft in dat geval recht op een aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst. Structureel overwerken is wettelijk verboden, om te voorkomen dat werkgevers overwerk gebruiken om een personeelstekort op te vangen. Zolang het redelijk en incidenteel blijft, mag uw werkgever medewerkers wel tot overwerk verplichten. Het is uw taak als arboprofessional om in de gaten te houden of dit niet verandert in structureel overwerk en om te voorkomen dat werknemers overbelast raken door een te hoge werkdruk.

De Arbeidstijdenwet laat werkgevers redelijk vrij in het inplannen van overwerk, zolang werknemers maar niet meer uren werken dan het wettelijk vastgestelde maximum. In de meeste cao's zijn echter wel duidelijke afspraken gemaakt over overwerk.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbeidstijden?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar