Wat is afdrachtvermindering onderwijs?

Antwoord

13 oktober 2010

Tot 1 januari 2014 kon een werkgever in aanmerking komen voor afdrachtvermindering onderwijs. De regeling is echter afgeschaft en vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Deze laatste heeft tot doel om werkgevers te stimuleren om meer praktijkleerplaatsen te bieden.