Wat is beter: een interne of externe functionaris voor de gegevensbescherming?

Door de AVG zijn wij voor onze organisatie op zoek naar een functionaris voor de gegevensbescherming. Wat is daarbij beter: een interne of externe functionaris?

Antwoord

11 januari 2018

Sommige werkgevers zijn vanaf 25 mei 2018 verplicht om met een functionaris voor de gegevensbescherming te werken. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) wordt dan van toepassing, de vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een FG zorgt ervoor dat een organisatie zich aan de AVG houdt.

Kennisniveau AVG

In de AVG is niet bepaald dat een verplichte FG per se een werknemer moet zijn. Een externe deskundige mag de rol van privacybewaker ook op zich nemen. Zowel een interne als externe FG heeft zo zijn voor- en nadelen. Een interne FG kan handig zijn omdat deze goed zichtbaar is. U kunt dan snel schakelen bij een privacyprobleem of -vraag. Ook zal de interne FG de organisatie beter kennen dan een externe FG. Misschien heeft uw organisatie wel een juridische afdeling waar u de taken van de FG kwijt kunt. Dat is een makkelijke en goedkope oplossing. Valt uw organisatie onder een concern, dan kunt u met het concern één FG aanstellen. Wel geldt daarbij de voorwaarde dat de FG vanuit elke vestiging goed te bereiken is. Een nadeel van een interne oplossing is dat de werknemer over veel specialistische kennis moet beschikken en zich hier regelmatig voor zal moeten laten bijscholen. Een externe FG regelt dit zelf en heeft waarschijnlijk al direct het juiste kennisniveau als hij begint. Een ander punt is dat de FG onafhankelijk moet kunnen handelen. Dit is voor een interne privacybewaker mogelijk lastiger, omdat hij nu eenmaal de organisatie beter kent en er meer bij betrokken is. Een voordeel van de externe FG is ook dat deze flexibel in te zetten is. Als er werk is, zet u hem in. Dat kan kosten schelen. Bovendien doet een externe deskundige de privacytaken er niet even bij, zoals de interne FG dat misschien wel doet.

Zoekt u een externe FG, dan kunt u hiervoor op internet voldoende aanbieders vinden. Uiteraard moet u daarbij kritisch kijken naar hun expertise en ervaring.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • AVG: een introductie
    • Videocollege 14 minuten

    De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hiervoor moet doen, want het zal een grote...

  • AVG: het sollicitatieproces
    • Videocollege 11 minuten

    Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learningcursus gaat dieper in op de nieuwe regels...

Heeft u een vraag over Werken met de AVG?

Joris Bijvoets

Functionaris Gegevensbescherming / Privacy consultant

AVG Compleet BV
Adviseur is nu beschikbaar