Wat is de geldigheid van de RI&E?

Het is mij onduidelijk hoe het staat met de geldigheid van een RI&E. Is het zo dat nadat deze is uitgevoerd, er jaarlijks een evaluatie van het actieplan moet worden gedaan?

Antwoord

12 oktober 2016

De risico-inventarisatie en -evaluatie naar de arbeidsomstandigheden is een hulpmiddel om te beoordelen hoe het is gesteld met veilig en gezond werk in uw organisatie. Daarna start het proces met het uitvoeren van de verbetervoorstellen uit het plan van aanpak. Er zullen verbetervoorstellen in staan met een hoge prioriteit, die bijvoorbeeld binnen drie maanden een oplossing behoeven. Andere verbetervoorstellen met een lagere prioriteit hebben meer tijd om aangepakt te worden.

Als er een ondernemingsraad is, die een controlerende en toetsende taak heeft, kan deze jaarlijks vragen hoe het ervoor staat met de uitvoering van de verbeterpunten. Het is ook raadzaam om het plan van aanpak en de voortgang ervan te bespreken met de werknemers. Dat draagt bij aan draagvlak in de organisatie en het idee 'van moeten naar willen'.

De Arbowet stelt dat een RI&E moet worden bijgesteld of zelfs een nieuwe RI&E moet worden opgesteld bij verbouw, nieuwbouw en ingrijpende verandering in het werkproces. In sommige branches is er afgesproken dat er elke drie jaar een nieuwe RI&E moet worden opgesteld, inclusief plan van aanpak.

De wetgever heeft bedoeld dat er, als de RI&E en het plan van aanpak zijn opgesteld, dan aan de slag wordt gegaan met het proces van verbetering. Als u een een jaarlijkse evaluatie daarbij passend vindt in uw bedrijfsorganisatie, is dat de keuze van uw organisatie. Uit de praktijk blijkt dat het draagvlak krijgen voor verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid en werkstress gediend zijn met continue aandacht en onder de aandacht brengen op gezette momenten bij management, ondernemingsraad en werknemers.

 

 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar