Wat is de Inspectie SZW?

Antwoord

11 februari 2010

De Inspectie SZW is de handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie SZW bevordert de naleving van de wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en gaat illegale tewerkstelling en loonbetaling onder het minimumloon tegen. De Inspectie SZW houdt toezicht door controles uit te voeren. Bij deze controles gaat ze uit van de regels die zijn vastgelegd in de Arbowet. Daarnaast geeft de Inspectie SZW branchebrochures uit, waarin de belangrijkste brancheregels worden toegelicht.

Als de Inspectie SZW overtredingen constateert, kan zij hoge boetes opleggen! In zeer ernstige gevallen situaties kan de inspecteur zelfs ter plekke het werk stilleggen of proces-verbaal opmaken. Zorg dus dat de arbeidsomstandigheden in uw organisatie perfect geregeld zijn.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Inspectie SZW?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar