Wat is de loonheffingskorting?

Antwoord

23 november 2009

Een heffingskorting is een korting op de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ook voor de loonheffingen geldt er een heffingskorting, de loonheffingskorting. De loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.
U past de loonheffingskorting toe nadat u heeft berekend wat u aan loonheffingen op het loon van uw werknemer zou inhouden als de loonheffingskorting niet van toepassing zou zijn. Door de loonheffingskorting houdt u dus minder loonheffingen in op het loon van uw werknemer. 

Uw werknemer moet u schriftelijk vragen de loonheffingskorting toe te passen, bijvoorbeeld met een 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' die u kunt downloaden op de website van de Belastingdienst

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Heffingskorting?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar